Hot dip galvanized chimney brackets (French style)